Cup säännöt 2024

* Kilpailijoiden paremmuuden osakilpailuissa ratkaisee saaliin paino ja kokonaiskilpailussa viiden parhaan osakilpailun yhteenlasketut pisteet. Osakilpailussa tasatuloksen sattuessa cup-pisteet jaetaan, mutta palkinnot arvotaan. Kokonaiskilpailussa tasatuloksen sattuessa ratkaisee paras osakilpailusijoitus ja sen jälkeen arpa.

* Osakilpailuissa jaetaan pisteitä 25:lle parhaalle. Osakilpailun voittaja saa 30 pistettä, toinen 28, kolmas 26, neljäs 24, viides 22, kuudes 20, ja siitä alaspäin pistemäärä alenee pisteen kerrallaan siten että 25. saa yhden pisteen.

* Joukkuekilpailussa lasketaan kolmen venekunnan tulokset yhteen. Paras joukkue saa 30 pistettä, toinen 28, kolmas 26, neljäs 24, viides 22, kuudes 20 ja siitä alaspäin pistemäärä alenee pisteen kerrallaan. Joukkuekilpailun kokonaiskilpailussa lasketaan kaikkien osakilpailuiden pisteet yhteen.

* Kalat tulee verestää katkaisemalla kalan kurkku välittömästi pyynnin jälkeen. Kalat joita ei ole verestetty sääntöjen mukaisesti hylätään. Kalat tulee säilyttää kilpailun ajan viileässä ja tuoda punnitukseen kylmälaukussa tai vastaavassa puhtaina.

* Useamman kuin kahden alamittaisen tai enemmän kuin 1cm alamittaisen kalan tuominen vaa´alle johtaa venekunnan hylkäämiseen. Kalojen alamitat: hauki 60cm, kuha 46cm ja ahven 25cm. Pituus mitataan kalan yhteen puristetun leuan kärjestä yhteen puristetun pyrstöevän kärkeen. Kilpailijoilla on mahdollisuus mitata kalat ennen punnitusta tarkistusmittalaudalla. Kilpailijalla ja kilpailun järjestäjällä on oikeus keskeyttää punnitus, jos he ovat eri mieltä mittaus- tai punnitustuloksesta. Kaikki ko. kilpailijan saaliskalat laitetaan tällöin sivuun ja tuomarineuvosto mittaa ja punnitsee kalat välittömästi muun kilpailupunnituksen päätyttyä. Tuomarineuvoston mittauksesta ja punnituksesta ei voi valittaa.

* Vastaanottamalla punnituslapun kilpailija hyväksyy punnitustuloksen.

* Mestaruusuistelussa, Garmin-uistelussa, Karjalohja-uistelussa ja Syysuistelussa kalojen painot kerrotaan seuraavin kertoimin: hauki 1 (5kg ja yli kerroin 2), kuha 3 ja ahven 4.

* Kilpailu on venekuntakohtainen ja avoin kaikille.

* Pyyntitavoista on sallittu vetouistelu moottorilla tai soutaen. Viehe on laskettava pyyntiin. Heittouistelu, lirkkiminen pyyntitapana tai uistimen edestakainen laskeminen ja kelaaminen kalastustarkoituksessa johtaa venekunnan hylkäämiseen.

* Vapa/siimarajoitus 10 vapaa/siimaa, uistinmäärässä ei rajoituksia. Teknisten apuvälineiden käyttö sallittu. Hermalanselällä sekä Hållsnäsfjärdinselällä plaanarien etäisyys veneestä max 25m / puoli. Plaanareita, takiloita tai muita apuvälineitä ei saa laskea veteen ennen kilpailuajan alkamista.

* Kilpailumaksut: 50 € / venekunta, yksinuistelijat ja alle 18-vuotiaat venekunnat 20 € / venekunta (Kuhauistaja 50€ / venekunta kaikilta). JOUKKUEKILPAILU ON ILMAINEN, 3 venekuntaa/koko cup. Kilpailumaksu sisältää kartan sekä kalastusalueiden lupamaksut.

* Ilmoittautumisen yhteydessä on esitettävä tosite maksetusta kalastonhoitomaksusta koko venekunnan osalta (kaikki venekunnassa olevat 18-64 -vuotiaat). Ilmoittautuminen alkaa 2 tuntia ennen osakilpailun alkua ja päättyy 45min ennen kilpailun alkua (ei koske Kuhauistajaa).

* Yhdessä osakilpailussa on mahdollista käyttää varakipparia, jonka on oltava venekunnan miehistön jäsen. Varakipparista on ilmoitettava ilmoittautumisen yhteydessä, ilmoituksia ei hyväksytä jälkikäteen. Ilmoita selvästi kenen varakipparina toimit!

* Kilpailijat kilpailevat omalla vastuulla. Kilpailualueelta poistuminen tapahtuu ainoastaan lähtöpaikan kautta, jonne kilpailukortti on ehdottomasti jätettävä. Kilpailualueen rajat ja maihinnousupaikat on merkitty jaettavaan karttaan.

* Järjestäjät pidättävät oikeuden veneiden tarkastamiseen ennen kilpailun alkua.

* Järjestäjät nimeävät tuomarineuvoston. Kilpailua koskevat protestit on jätettävä tuomarineuvostolle viimeistään 15 minuuttia punnituksen päättymisen jälkeen. Tuomarineuvoston päätöksestä ei voi valittaa.

* Palkintojen jako suoritetaan tulosten selvittyä.

* Palkinnon arvon mahdollinen ilmoittaminen verottajalle on palkinnon saaneen vastuulla.

* Lohjanjärvi-cupin seitsemän (7) parasta venekuntaa ja paras joukkue saavat osallistumisoikeuden vuoden 2024 SM-kilpailuihin. Paikan saaneiden kippareiden tulee ilmoittaa 1.11.2023 mennessä ottavatko he SM-paikan vastaan. Jos kippari ei tee ilmoitusta tai ei ota paikkaa vastaan, tarjotaan SM-paikkaa cupissa sijalle 8. sijoittuneelle kipparille jne. kunnes seitsemän SM-paikkaa on saatu täytetyksi. Mikäli cupin voittanut joukkue ei kokonaisuudessaan lähde SM-kilpailuihin, tarjotaan paikkaa järjestyksessä toiseksi ja kolmanneksi sijoittuneille joukkueille. Jos näistä ei löydy kokonaista joukkuetta SM-kilpailuihin, muodostetaan joukkue paikan vastaanottaneista kippareista paremmuusjärjestyksen perusteella.